Ljudmätning på Grand Hotel i Lund

Demon visar data från en LoRa-sensor av modellen Elsys ERS Sound, presenterat som en rapport via Microsoft Power BI.

Uppdatera sidan för senaste data.

Abiro IoT viusaliserar och analyserar data från Sensatives IoT-plattform Yggio, och kan också förmedla informationen vidare till Microsoft Power BI och Google Data Studio.

Se hemsidan för mer information.


© 2020 Abiro AB. All rights reserved. Privacy Policy